Attrahera och behålla kritiska yrkesgrupper

Vissa kompetenser är bristvara idag. För dem räcker inte ett övergripande arbetsgivarerbjudande, eller EVP (employee value proposition). För att locka och behålla dem krävs fler argument.

Jag har hjälpt både privata och offentliga aktörer att ta fram roll- eller yrkesspecifika fördelar som sen används i kommunikationen till de svåraste målgrupperna. Läs mer under leverans