Leverans

Leveransen består av tre delar; målgruppsanalys, EVP (employee value proposition), dvs ett definierat arbetsgivarerbjudande, och employer branding-strategi. Ni får ta del av resultatet från analysarbetet och utvärdera EVP innan vi jobbar vidare med strategin. Ni kan även välja att enbart beställa målgruppsanalys och EVP för att använda det som ingångsvärde vid eget strategiskt arbete.

MÅLGRUPPSANALYS
Grunden till ett framgångsrikt employer branding-arbete är målgruppsanalysen. Ni behöver veta vad er målgrupp drivs av i sitt yrkesliv för att kunna lyfta rätt saker i kommunikationen. Med min metod kommer ni att få en tydlig bild av vad som gör er attraktiva och vad som skiljer er från rekryteringskonkurrenterna. Ni får även insikt om eventuella förbättringsmöjligheter när det gäller att locka nya medarbetare och behålla befintliga.

EVP
Med utgångspunkt från analysarbetet får ni ett EVP och därmed en position som arbetsgivare gentemot konkurrenterna.

EMPLOYER BRANDING-STRATEGI
Resultatet från målgruppsanalysen omvandlas till en användarvänlig strategi som blir till ett stöd för aktiviteter och kommunikation av EVP. Idag när kontakter, personliga eller via sociala medier, är en av de största kanalerna är det av stor vikt att era medarbetare kan ta del av strategin och blir goda ambassadörer för er som arbetsgivare. För att underlätta kommer ni att få en översikt över vad, när och hur ni ska kommunicera till målgruppen.