Attrahera ny kompetens

Vid omorganisationer eller sammanslagningar av företag kan det uppstå behov av ny kompetens. Och även om man vet vad som lockade de nuvarande medarbetarna, så kan man behöva ta reda på vad som är attraktivt för den nya målgruppen när det gäller val av arbetsgivare.

Jag har hjälpt både privata och offentliga aktörer att ta fram målgruppsanalyser och strategier för att kunna anpassa sin kommunikation i syfte att locka nya målgrupper. Läs mer under leverans