Tjänster

Oavsett vilket mål ni har med ert employer branding-arbete och oavsett vilka utmaningar ni har, behöver ni utgå från målgruppen innan ni påbörjar aktiviteter och kommunikation. Först när ni vet vad som driver personerna i er målgrupp och i vilka kanaler ni når dem kan ni arbeta strukturerat och kostnadseffektivt med employer branding och rekrytering.

Jag hjälper er att identifiera vad i ert erbjudande som driver personerna i målgruppen och i vilka kanaler ni når dem. Läs mer under leverans