”Behöver ni hjälp att positionera er på kompetensmarknaden?”
”Vill ni tydliggöra ert
arbetsgivarvarumärke för
kritiska yrkesgrupper?”
Ӏr ni i behov av att
komplettera organisationen
med ny kompetens?”
”Vill ni att era medarbetare
ska bli goda ambassadörer?”